Algemene voorwaarden Apetito.

 

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten en het verrichten van diensten zoals tafeldekking en het verzorgen van festiviteiten, recepties, babyborrels, bedrijfslunchen, algemene feestjes, levering tapasplanken en dergelijke in de ruime zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van materiaal en dergelijke.

Deze diensten zijn op onze offerte berekend met +21% BTW-tarief.

 

Leveringskost:

Wij werken met leveringszone voor de levering van Tapas, broodjes en lunchen. 

Binnen de 5km is onze levering GRATIS, buiten deze km werken wij met meerprijs.  Vraag ons ernaar.

Bij een grotere afstand zal er gewerkt worden in overleg. 

Bij feestelijkheden met een verdere regio rekenen wij de uren aan dat we vertrekken Schrijbergstraat 84 - 9250 Waasmunster tot we terug thuis zijn te Schrijbergstraat 84 - 9250 Waasmunster. 

De km worden aangerekend aan €0,40/gereden km of het te huren vervoersmiddel wordt rechtstreeks doorgerekend aan de klant als deze buiten onze eigen standaard leveringen valt.

Speciale wensen worden steeds in overleg besproken en een totaalbedrag zal afgesproken worden in de prijsofferte zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De uren die gerekend worden bij vertrek thuis tot terug thuis is €28,00/begonnen half uur.

Dit bedrag is inclusief BTW.

 

 

Bevestiging:

Voor feestelijkheden werken wij met een voorschot van minimum 10% van het geschatte totaalbedrag.

Deze dient bij het vastleggen van de feestdatum betaald te worden.  Zo garanderen wij u dat u feest vastligt in onze agenda en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestiging van uw gekozen eetformule.  Het resterende bedrag van uw feestelijkheid dient in ons bezit te zijn 7 kalenderdagen voor aanvang van uw feestelijheid.

Een voor akkoord ondertekende bevestiging per mail of bericht via sms of whatsapp, uw betaald voorschotdocument of per document met vermelding van het verwachte aantal personen en de correcte timing moet ten laatste 10dagen voor aanvang van het evenement in ons bezit zijn.   

Ten laatste 10dagen voor aanvang horen wij graag het exacte aantal personen.  Is er toch een wijziging?  Tot uiterlijk 5dagen op voorhand kunt u dit nog aan ons doorgeven.

Voor levering tapasplank of bedrijfslunchen is dit 48uur op voorhand.

Anders kunnen wij u het goede verloop van de prestatie niet garanderen.

 

Betaling:

Om een goed verloop van de diensten te kunnen garanderen vraagt Apetito om een voorschot van minimum 10% van het totaal bedrag te betalen bij het vastleggen van de feestdatum of anders afgesproken.   (Zie ook bovenstaande paragraaf bevestiging.)

Uiterlijk 7 werkdagen vóór de prestatie moet het volledige factuurbedrag betaald zijn. 

Tenzij anders voorzien in de offerte.

Voor levering van bedrijfslunchen: zie overeenkomst.

Voor levering tapasplank: betaling ter plaatse bij levering of bij grotere groepen anders vermeld

.

Bij niet betaling of niet tijdige betaling zal er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest vastgesteld overeenkomstig met art.5 van +7%.  Deze wordt berekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot uiteindelijke ontvangsten van de betaling.

Voor bedrijfslunchen gelden de algemene voorwaarden die zich op factuur bevinden.

 

Wijzigingen:

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw bestelling, geef dit dan ten laatste 5dagen voor aanvang door per e-mail of telefonisch.

Voor bedrijflunchen: 24uur op voorhand.

Voor tapas: 3dagen op voorhand.

 

Extra prestaties:

Het kan gebeuren dat er op de dag onvoorziene prestaties geleverd worden.  Voor prestaties buiten in de offerte vastgestelde timing, worden de prijzen vermeld in de offerte gehanteerd.

*  Personeelskost: € 28,00 incl.BTW/begonnen half uur.

 

Servicekost:

Bij het opmaken van onze broodjes- en wrapsplanken waar u niet werkt met een vaste prijs per persoon en u de broodjes kiest uit onze broodjesprijslijst rekenen wij een meerkost van €2,00/persoon extra voor de extra productie, materiaal, en werkurenkost.

 

Annulatie:

Annuleert u en het voorschotbedrag van 20% is voldaan, dan ontvangt u van ons een waardebon van deze waarde.  Deze kunt u ten alle tijden gebruiken voor een volgend evenement.  Terugbetalen van het voorschot doet Apetito niet.

Bij annulatie 7 kalenderdagen voor evenement/feestdatum wordt 50% aangerekend.

Minder dan 2 kalenderdagen voor evenement/feestdatum wordt 100% aangerekend.

Bij annulering tapas of bedrijfslunch: binnen de 3 kalenderdagen voor besteldatum wordt 100% aangerekend.

 

In verband met covid-19 mag u uw feest of evenement ook kosteloos worden verplaatsen naar een andere datum mits voorleggen van een covid positieve test.  Wanneer de maatregelen het niet toelaten kan u ook uw feest kosteloos verplaatsen.  De betaalde bedragen worden in geen geval terugbetaald via cash maar worden via waardebonnen verwerkt.

 

Klachten:

Uiteraard willen wij ervoor zorgen dat al onze klanten 100% tevreden zijn maar bij eventuele klachten of opmerkingen worden deze ofwel tijdens het evenement aan de verantwoordelijke kenbaar gemaakt of per mail binnen de 24uur na het einde van het evenement.  Andere klachten zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

 

Levering en uitvoering:

De leveringen vinden plaats in België.  Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of zijn gegevens correct zijn voor hij zijn bestelling doorgeeft of via onze webshop besteld. 

Wij hanteren een leveringsstraal van 8km rond ons vestigingsadres. 

Indien u buiten deze leveringsstraal valt, gelieve ons te contacteren voor bijkomende vergoeding.  

 

Eigendom:

Bij het plaatsen van uw bestelling maakt u de keuze tussen wegwerpschaal of een houden plank en porselein.  Wij komen de goederen met waarborg terug ophalen bij u op een afgesproken datum en tijdstip, dit binnen de 48uur na de leveringsdatum.  Indien er op de afgesproken dag en uur niemand ter plaatse is zullen wij de waarborg 50% of 100% inhouden en dient u alsnog de goederen op ons adres terug te brengen of ons zo spoedig mogelijk te contacteren voor een nieuwe afspraak.  Indien u de goederen niet terugbrengt zijn wij genoodzaakt om een factuur op te stellen voor het totaalbedrag dat de goederen opnieuw aangekocht worden bij onze leverancier.

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle goederen die hij ontvangt zoals planken, schotels, bordjes, potjes, kommetjes, ... alles wat niet kan opgegeten worden eigendom blijft van Apetito ten allen tijde.

Hiervoor zal een waarborgdocument opgemaakt worden en ondertekend worden bij levering.

Er is een waarborg tussen de € 30,00 en € 50,00.

Indien er gebroken stukken zijn zal er een percentage van de waarborg afgetrokken worden afhankelijk van het gebroken of beschadigd artikel.

 

De Algemene voorwaarden zijn geldig voor de tijd die nodig is om de gevraagde goederen en diensten te leveren of terug te bezorgen.

 

Bij vragen over onze producten en allergenen kunt u steeds contact opnemen via mail of telefonisch.